Savoir – vivre w życiu zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało grupowe warsztaty w zakresie savoir-vivre’u w życiu zawodowym, które były prowadzone przez Studio Wizerunku Profil – Dorota Cedrońska. Warsztaty dla osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze odbyły się w miesiącu sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast dla osób niepełnosprawnych w sierpniu i we wrześniu 2012 r. na terenie DPS Bramki i DPS Sadowa.

Savoir – vivre w życiu zawodowym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” zorganizowało grupowe warsztaty w zakresie savoir-vivre’u w życiu zawodowym, które były prowadzone przez Studio Wizerunku Profil – Dorota Cedrońska. Warsztaty dla osób usamodzielniających się opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze odbyły się w miesiącu sierpniu w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, natomiast dla osób niepełnosprawnych w sierpniu i we wrześniu 2012 r. na terenie DPS Bramki i DPS Sadowa.

Celem warsztatów było przekazanie informacji na temat zasad dobrego wychowania oraz uświadomienie, że savoir – vivre w środowisku pracy staje się tak samo ważny i potrzebny jak posiadane umiejętności czy doświadczenie zawodowe. Ponadto jest niezbędny w kontaktach z klientami oraz do stworzenia profesjonalnego wizerunku zarówno własnego, jak i firmy.

Warsztaty były prowadzone w formie ćwiczeń praktycznych zakładających aktywny udział uczestników. Każdy miał możliwość autoprezentacji przed grupą ze szczególnym zwróceniem uwagi na mowę niewerbalną ciała oraz sprawdzenia się w wielu sytuacjach, w których wymagana jest etykieta, czyli zachowanie dobrych manier. Uczestnicy ośmieleni przyjazną i komfortową atmosferą, jaką stworzyła osoba prowadząca Pani Dorota Cedrońska szybko przełamywali w sobie poczucie zawstydzenia, dzięki czemu spotkanie przebiegało dynamicznie i obfitowało w szereg często zabawnych sytuacji.

Niewątpliwe takie zajęcia to inwestycja, która się opłaci i zaprocentuje większą pewnością siebie i świadomością, jak należy się zachować w każdej, nawet trudnej sytuacji zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Zdjęcia: