Spotkania o tematyce pomocy społecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach działań dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, które poprowadził Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS.

Spotkania o tematyce pomocy społecznej w Starostwie PWZ

W dniu 10 października 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego odbyło się spotkanie dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych oraz ośrodków pomocy społecznej w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich w roku 2012 w ramach działań dotyczących szeroko pojętej pomocy społecznej, które poprowadził Pan Krzysztof Martyniak przedstawiciel Regionalnego Ośrodka EFS.

Przybyłych uczestników powitał Pan Jan Żychliński Starosta Warszawski Zachodni. W spotkaniu wzięli udział: Pani Jolanta Stępniak – członek Zarządu, Pani Barbara Gębala – dyrektor PCPR , Pan Seweryn Chruściński – prezes Stowarzyszenia „Przyłącz się do Nas”, kierownicy i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Kolejnego dnia także w Starostwie PWZ tj.: 11 października 2011 rozpoczął się cykl szkoleń prowadzonych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie pod nazwą „Partnerstwo w obszarze pomocy dziecku i rodzinie” . Powiat Warszawski Zachodni został wybrany przez MCPS jako jeden z czterech wzorcowych powiatów z terenu województwa mazowieckiego do udziału w projekcie systemowym „Razem dla Mazowsza – Edukacja w Działaniu” – POKL priorytet VII, działanie 7.1.3. W 2010r w cyklu szkoleń uczestniczyli pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim, Starych Babicach, Izabelinie i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Od 2011r do uczestnictwa w szkoleniach, a zarazem tworzenia partnerstwa dołączyły pozostałe Ośrodki Pomocy Społecznej z gminy: Łomianki, Błonie, Leszno, Kampinos, jak również Powiatowa Policja Dział Prewencji i organizacje pozarządowe prowadzące na terenie Powiatu placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Celem szkoleń jest wspólne wypracowanie nowoczesnych metod aktywnej integracji środowisk lokalnych, a przede wszystkim budowania partnerstwa instytucji działających na rzecz dzieci i rodzin