Spotkanie dla osób niepełnosprawnych podsumowujące tegoroczną edycję projektu

W dniu 10 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji.

Spotkanie dla osób niepełnosprawnych podsumowujące tegoroczną edycję projektu

W dniu 10 grudnia 2012r. odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestniczyły osoby niepełnosprawne wraz z otoczeniem. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji.

Część oficjalną rozpoczęła Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala serdecznie witając zgromadzonych gości, składając życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i wręczając uczestnikom certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz materiały promocyjne. Spotkaniu towarzyszył pokaz zdjęć zrobionych podczas kursów, co wywołało miłe wspomnienia.
Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na gorący posiłek spożywany
w życzliwej, radosnej atmosferze, przy dźwiękach wspólnie śpiewanych kolęd. Wszystko o sprawiało, że czuć było gdzieś w powietrzu nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, który wszystkim się udzielał.