Spotkanie edukacyjno – integracyjne podsumowujące efekty projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz młodych usamodzielniających się osób biorących udział w projekcie

Spotkanie edukacyjno – integracyjne podsumowujące instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym oraz efekty projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz młodych usamodzielniających się osób biorących udział w projekcie oraz ich otoczenia

W dniu 2 sierpnia 2018r. na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Błoniu  odbyło się spotkanie edukacyjno – integracyjne podsumowujące instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym oraz efekty projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz młodych usamodzielniających się osób biorących udział w projekcie oraz ich otoczenia, w którym uczestniczyło około 50 osób. Spotkanie swoją obecnością zaszczyciła Pani  Jolanta Stępniak – członek zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, która swoją osobą wspiera wszelkie działania realizowane w projekcie, Pani Barbara Gębala – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim wraz z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Grażyna Rymarczyk – dyrektor Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim wraz z Panią Katarzyną Dłuską – kierownikiem rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Emilia Izdebska – Stańczyk koordynator projektu, Pani Renata Brociek – wykonawca wyjazdowych warsztatów, Pani Paula Brociek – psycholog.

Spotkanie było organizowane w ramach projektu pt. „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Część oficjalną rozpoczęła Pani Barbara Gębala – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzice w Powiecie Warszawskim Zachodnim serdecznie witając uczestników projektu oraz przybyłych gości. Pani Dyrektor podziękowała uczestnikom za zaangażowanie i sumienny udział w projekcie podkreślając, że wszystkie formy wsparcia były odpowiedzią na ich potrzeby i zasoby zgłaszane w trakcie diagnozy potrzeb. Wyraziła nadzieję, że nowo nabyte umiejętności i kompetencje społeczno – zawodowe okażą się inwestycją procentującą w ich życiu zarówno zawodowym, jak i osobistym oraz zwiększą szansę na podjęcie zatrudnienia.
Na zakończenie uczestnikom wręczone zostały pamiątkowe certyfikaty. Padły również słowa podziękowania w kierunku osób, które pracowały przy projekcie czuwając nad jego prawidłową realizacją.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy projektu m.in. kursu wizażu i kursu dietetyka mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności zdobytych na w/w kursach na przygotowanych specjalnie w tym celu stoiskach. Każdy uczestnik spotkania mógł poddać się badaniu analizy składu ciała pod okiem uczestniczki kursu dietetyka lub poprosić o wykonanie makijażu u uczestniczek kursu wizażu. Nie zabrakło również smakowitego poczęstunku.

Spotkanie podsumowujące instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym oraz efekty projektu to także kolejna okazja do wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. Widać było, że uczestnicy zżyli się ze sobą i u niejednego zakręciła się łezka w oku co świadczy o tym, że był to dla nich owocny czas, po którym pozostaną nie tylko piękne wspomnienia, ale i nowo nawiązane znajomości.