Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło 170 osób. Tematem przewodnim spotkania były mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012. Biało-czerwone barwy narodowe były widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęła Pani Halina Lipke, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także uczestnicy placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza była organizowana w ramach projektu pt: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński.

Spotkanie Integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia „Wianki 2012”

W dniu 21 czerwca br. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Bramkach odbyło się Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2012 dla osób niepełnosprawnych, w którym uczestniczyło 170 osób. Tematem przewodnim spotkania były mistrzostwa w piłce nożnej EURO 2012. Biało-czerwone barwy narodowe były widoczne zarówno w dekoracjach, jak i w strojach uczestników. Zaproszenie na tę uroczystość przyjęła Pani Halina Lipke, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Barbara Kucharska wicedyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz wielu przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, władz gminnych, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych, a także uczestnicy placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Impreza była organizowana w ramach projektu pt: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad spotkaniem przyjął Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego P. Jan Żychliński.

Pomimo deszczowej aury, atrakcji było bez liku, którym przyświecał cel integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, podniesienie poziomu ich aktywności oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku w społeczeństwie. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Ci, którzy mieli ochotę poczuć ducha rywalizacji sportowej mogli wziąć udział w zawodach sportowych i meczu piłki nożnej. Na pozostałych uczestników czekały warsztaty układania wianków, malowania flag narodowych lub turniej gier planszowych.

Po powitaniu dostojnych gości uczestnicy zawodów sportowych zostali uhonorowani upominkami i pamiątkowymi statuetkami w kształcie piłek. Kolejnym punktem programu był pokaz mody sportowej utrzymany w humorystycznym tonie, przygotowany przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy w uroczystym korowodzie prowadzonym przez motocyklistów, przy dźwiękach skocznej muzyki udali się nad pobliski staw, gdzie puszczali wykonane wcześniej wianki. Część plenerową zakończył smakowity poczęstunek oraz zabawa taneczna.

Bramkowskie Spotkania Integracyjne Wianki zawsze słynęły ze słonecznej, pięknej pogody. Choć tym razem niebo nie było tak łaskawe, to mimo wszystko ciepła, serdeczna i przyjazna atmosfera, jaką stworzyli uczestnicy, pracownicy DPS-u oraz goście rekompensowała kapryśną wolę nieba.