SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim od maja br. realizuje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” projekt pod tytułem: „Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko”, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W dniu 8 czerwca 2019 r. w zakresie ww. projektu Pani Barbara Gębala Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowała we współpracy z Panią Ewą Bargieł Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Błoniu spotkanie integracyjne dla rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

Spotkanie przebiegło w miłej i radosnej atmosferze. Dla dzieci przygotowano różnorodne zadania oraz konkursy, których  ukończenie zostało nagrodzone upominkami, m.in. maskotkami, grami, puzzlami. Natomiast rodzice zastępczy mieli okazję spotkać się i poznać, wymienić doświadczenia oraz spędzić przyjemnie czas.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, w szczególności Pani Sylwii Łysakowskiej i przedstawicielom Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych za zorganizowanie wyjątkowych atrakcji dla dzieci.

Dziękujemy Panu Janowi Żychlińskiemu Staroście Warszawskiemu Zachodniemu za obecność na spotkaniu, życzliwość oraz codzienne wsparcie w działaniach podejmowanych na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

64204796_441881439924097_959529306340458496_n20190608_133631 20190608_133650 20190608_133743