Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 18 grudnia 2014 roku w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Głównym celem spotkania była integracja uczestników projektu połączona ze zdobyciem doświadczeń i wrażeń kulturalnych tj. wyjściem do teatru. W odpowiedzi na zainteresowanie uczestników projektu, na miejsce docelowe został wybrany spektakl pt. „Dziadek do orzechów” w Teatrze Żydowskim im. Estery Racheli i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz w Warszawie.

Spotkanie integracyjno-kulturalne było kolejną okazją na wymianę doświadczeń i ogólnych wrażeń ludzi, którzy poznali się dzięki uczestnictwie w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, a których łączą podobne doświadczenia i historie.