Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób usamodzielniających się oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia.

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 16 listopada 2014 roku w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla 45 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osób usamodzielniających się oraz dla osób z ich najbliższego otoczenia.

Głównym celem spotkania była integracja uczestników projektu połączona ze zdobyciem doświadczeń i wrażeń kulturalnych tj. wyjściem do teatru. Na miejsce spotkania integracyjno – kulturalnego został wybrany Teatr Capitol ze spektaklem pt. „Kiedy kota nie ma…”. Lekko humorystyczna opowieść o perypetiach dwóch małżeństw wprawiła wszystkich obecnych w wyśmienity humor. Zabawna historia pozwoliła jednak wyciągnąć wnioski, że kłamstwo ma „krótkie nogi”.

Spotkanie integracyjno-kulturalne było kolejną okazją na wymianę doświadczeń i ogólnych wrażeń ludzi, którzy poznali się dzięki uczestnictwie w projekcie pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, a których łączą podobne doświadczenia.