Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 1 grudnia 2012 roku w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób usamodzielniających się oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

Spotkanie integracyjno – kulturalne dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 1 grudnia 2012 roku w ramach projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie integracyjno – kulturalne dla osób usamodzielniających się oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych

Celem spotkania była integracja uczestników projektu oraz żywy kontakt z kulturą.
W jego ramach zostało zorganizowane wyjście do teatru Buffo na musical „Metro” traktujący o tym, co młodym ludziom bliskie: o romantycznej miłości, pasji, młodzieńczych ideałach, marzeniach, władzy pieniądza.

Po zakończeniu musicalu w kuluarach słychać było pozytywne recenzje uczestników, którzy dzielili się pierwszymi wrażeniami. Myślę, że musical niejednego poruszył, zainspirował i skłonił do refleksji nad własnym życiem.