Spotkanie kończące II etap V edycji projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

W dniu 6 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, w którym uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z opiekunami. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń.

Spotkanie kończące II etap V edycji projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”

W dniu 6 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie podsumowujące II etap V edycji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim, w którym uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych wraz z opiekunami. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji i wymiany doświadczeń.

Spotkanie rozpoczęła Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala ciepło i serdecznie witając zgromadzonych uczestników oraz gości, wśród których obecna była Dyrektor Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym Pani Dorota Podsiadło, oraz Wykonawca grupowych warsztatów „Savoir – vivre w życiu codziennym” Pani Dorota Cedrońska, a także Koordynator w/w projektu Pani Emilia Izdebska – Stańczyk, oraz Pracownicy PCPR, którzy swoją codzienną pracą i wsparciem czuwali nad prawidłową i owocną realizacją całości przedsięwzięcia. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz materiały promocyjne.

Po zakończeniu części oficjalnej przyszła pora na apetyczny, ciepły posiłek, który stwarzał sposobność do rozmów, dzielenia się wrażeniami oraz propozycji działań na przyszły rok. Była to również dobra okazja do wykonania pamiątkowych zdjęć. Nad oprawą muzyczną spotkania czuwał tak jak w zeszłym roku niezawodny DJ Kamil, umilając wspólnie spędzony czas. Młodzież porwana wpadającymi w ucho hitami tanecznym krokiem wkroczyła na parkiet. Niektórzy z entuzjazmem deklarowali swój udział w przyszłym, ostatnim już roku realizacji w/w projektu.