Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla osób niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla osób niepełnosprawnych

W dniu 15 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, które brały czynny udział w w/w projekcie. Wśród zaproszonych gości byli opiekunowie i osoby najbliższe uczestników projektu. Spotkanie było okazją do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach projektu, a także wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń i powspominania tego, co razem udało się osiągnąć.

Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniali się do poprawnej realizacji wszystkich działań.

Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych gości, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego – Panią Jolantą Stępniak wręczyły każdemu z uczestników certyfikat, który potwierdza udział w w/w projekcie oraz materiały promocyjne, jakimi były kubki termiczne.

Wręczanie pamiątkowych certyfikatów umilił smaczny, ciepły posiłek, który stworzył domową atmosferę sprzyjającą rozmowom i zacieśnianiu wzajemnych relacji, wymianie doświadczeń.

Spotkanie uświetnił występ uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Łubcu, którzy zaprezentowali przygotowane przez siebie kolędy. Talenty wokalne wprawiły wszystkich uczestników spotkania w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.