Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Spotkanie podsumowujące realizację projektu dla wychowanków rodzin zastępczych

W dniu 12 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie kończące kolejną edycję projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

W spotkaniu uczestniczyły osoby będące wychowankami rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, które brały czynny udział w w/w projekcie. Aby mogło dojąć do pełnej integracji wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć opiekunów i osób najbliższych dla uczestników projektu. Było to okazją do lepszego poznania się, wymiany doświadczeń, nawiązania bliższych relacji. Z ramienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie obecni byli pracownicy, którzy swoją codzienną pracą przyczyniali się do poprawnej realizacji wszystkich działań. Po uroczystym i serdecznym przywitaniu zgromadzonych gości, Dyrektor PCPR Pani Barbara Gębala wręczyła każdemu z uczestników certyfikat, który potwierdza udział w w/w projekcie oraz materiały promocyjne, jakimi były kubki termiczne.

Wręczanie pamiątkowych certyfikatów umilił smaczny, ciepły posiłek, który stworzył domową atmosferę sprzyjającą rozmowom i zacieśnianiu wzajemnych relacji, wymianie doświadczeń. Całemu spotkaniu towarzyszyła pogodna atmosfera, dużo śmiechu i odrobina nostalgii, iż jest to ostatni rok realizacji projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”.