Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrodę główną – 4000 złotych w konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „pociąg do sztuki” na stacji metra Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Sukces uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Sadowej

Przekazujemy serdeczne gratulacje uczestnikom Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej, którzy zdobyli nagrodę główną – 4000 złotych w konkursie „Mazowiecki Miesiąc Integracji” organizowanym przez Metro Warszawskie. W galerii „pociąg do sztuki” na stacji metra Świętokrzyska odbyło się wręczenie nagród i spotkanie z artystami biorącymi udział w konkursie. Celem Konkursu jest popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz instytucji i placówek z województwa mazowieckiego zajmujących się realizacją warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

W wernisażu udział wzięli m.in. laureaci Konkursu, architekt Andrzej Chołdzyński – Przewodniczący Komisji Konkursowej oceniającej nadesłane na Konkurs prace oraz Prezes Zarządu Metra Warszawskiego – Jerzy Lejk. Podczas spotkania wszystkim uczestnikom Konkursu wręczone zostały pamiątkowe dyplomy, a jego laureaci otrzymali również nagrody. Fundatorem wszystkich nagród było Metro Warszawskie. Nagrody rzeczowe dla artystów w postaci materiałów plastycznych zdobyli: Izabela Piwko ze Stowarzyszenia Otwarte Drzwi; Dorota Szkiłądź z WTZ Sadowa; Mirosław Zdunek z WTZ Sadowa oraz Dariusz Cichocki z WTZ Płońsk. Wyróżnienia rzeczowe zdobyli: Anna Maślanka z WTZ Karolkowa; Iwona Zielińska z WTZ Sadowa; Edyta Fastyn z WTZ „Na Przedwiośniu”; Katarzyna Malanowska z WTZ Deotymy oraz Katarzyna Kowalczyk z WTZ Karolkowa. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sadowej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną od 2003 roku prowadzi Stowarzyszenie “Społeczna Pomoc – Stowarzyszenie Dom”.Działalność Warsztatów finansowana jest ze środków PFRON oraz z budżetu Powiatu Warszawskiego Zachodniego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Warsztaty mieszczą się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Sadowej, położonego na obrzeżach KPN. Obecnie ich uczestnikami jest 30 osób, które pracują w kilkuosobowych grupach, każda pod opieką instruktora, w pracowni o określonym profilu zawodowym. Źródło:WWW.metro.waw.pl