SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kształtowania człowieka. Każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób, a zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie miłość, akceptację, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymagań.

Miłość, akceptację i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymagań uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka i egzekwowanie wymagań.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. „Szkoła dla Rodziców” zakłada 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

            „Wychowanie bez błędów jest mitem. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem… dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194

 

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

        Rodzina jest miejscem narodzin, zaspakajania potrzeb, kształtowania człowieka. Każdy z członków rodziny reaguje na zachowanie pozostałych osób, a zachowanie każdego z nich wpływa na funkcjonowanie innych osób w rodzinie.

Podstawowym czynnikiem chroniącym dziecko przed zachowaniami ryzykownymi (alkohol, narkotyki) jest silna więź emocjonalna z rodzicami.

Podstawowa relacja rodzicielska powinna zawierać w sobie miłość, akceptację, szacunek dla dziecka przy zachowaniu zdrowych granic, norm i wymagań.

Miłość, akceptację i szacunek okazujemy poprzez: szacunek dla uczuć i potrzeb dziecka, akceptację dla jego trudności i ograniczeń, dostrzeganie jego starań i mocnych stron, obdarzanie zaufaniem, poświęcanie mu czasu i uwagi.

Granic, norm i wymagań uczymy poprzez: pokazywanie dziecku praw rządzących światem fizycznym i społecznym, pozwalanie na poniesienie konsekwencji własnych zachowań dziecka i egzekwowanie wymagań.

Zajęcia oparte są o koncepcję Wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Zaproszenie na warsztaty kierujemy do Rodziców i Wychowawców, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności rodzicielskie. „Szkoła dla Rodziców” zakłada 40 godzin zajęć. Jest to cykl cotygodniowych 10-12 spotkań trwających 3-4 godziny.

            „Wychowanie bez błędów jest mitem. Rodzice są ludźmi. Popełniają więc błędy i nie wiedzą wszystkiego. Natomiast odpowiedzialni rodzice nie są mitem… dzieci mają prawo do odpowiedzialnych rodziców J Przyznawanie się do błędów albo niewiedzy jest prawidłowym zachowaniem ze strony rodziców. Powinno ono zarazem być uzupełnione przez dążenie do naprawiania błędów oraz poszukiwania odpowiedzi.”

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 600 995 194