Szkolenia kandydatów do opieki zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim przejmując zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż nieprzerwanie od 2000 roku na terenie Powiatu prowadzone są szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych.

 

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską licencjonowanym programem PRIDE, która regularnie (do tej pory we współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom”) szkoli kandydatów oraz posiada duże doświadczenie w zakresie opieki zastępczej i wspierania rodziny biologicznej.

 

Przeprowadziliśmy 19 edycji szkoleń, uczestnicząc w procesie naboru i kwalifikacji kandydatów  na opiekunów zastępczych. Owocnie współpracujemy z opiekunami zastępczymi, co sprzyja bezpiecznej i specjalistycznej opiece nad dzieckiem i rodziną.

Szkolenia kandydatów do opieki zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim przejmując zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, iż nieprzerwanie od 2000 roku na terenie Powiatu prowadzone są szkolenia dla kandydatów na opiekunów zastępczych.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę trenerską licencjonowanym programem PRIDE, która regularnie (do tej pory we współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „Nasz Dom”) szkoli kandydatów oraz posiada duże doświadczenie w zakresie opieki zastępczej i wspierania rodziny biologicznej.

Przeprowadziliśmy 19 edycji szkoleń, uczestnicząc w procesie naboru i kwalifikacji kandydatów  na opiekunów zastępczych. Owocnie współpracujemy z opiekunami zastępczymi, co sprzyja bezpiecznej i specjalistycznej opiece nad dzieckiem i rodziną.

Ogłaszamy nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej; osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem ds. szkoleń p. Ewą Bargieł (trenerem PRIDE) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie; tel. 22 733 72 57, 600 995 194, pok. 128.

Kurs PRIDE obejmuje:

  • kwalifikacje kandydatów do opieki zastępczej (3 spotkania ze specjalistami),
  • 12 sesji szkoleniowych (3 godzinnych), raz w tygodniu,
  • 3 wizyty domowe u kandydatów; (1 przed rozpoczęciem, 2 w trakcie szkolenia).

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kieruje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka na szkolenia, wg Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzone będą wg indywidualnego planu, określającego potrzeby dziecka i rodziny.