UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, beneficjentów  projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/03/2014.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów  pt.: „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, beneficjentów  projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr postępowania PN/03/2014

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 12.06.2014r.

Druki do pobrania:

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania