UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/04/2012.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PN/04/2012

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.08.2012r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania