UWAGA – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU DOTYCZĄCEGO PRZEPROWADZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Rozeznanie rynku dotyczące przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
W związku z problemami technicznymi strony internetowej pcpr.pwz.pl zostaje przedłużony termin składania ofert do dnia 20 lipca 2020 roku
do godziny 12.00