UWAGA STUDENCI

Upływa termin przyjmowania w 2016 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny samorząd”.

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa w dniu 10 października 2016 roku.

Wnioski na należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stempla pocztowego.

UWAGA STUDENCI

Upływa termin przyjmowania w 2016 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II pilotażowego programu “Aktywny samorząd”.

Termin zakończenia naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym upływa w dniu 10 października 2016 roku.

Wnioski na należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową – datę stępla pocztowego.

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek
Specyfikacja przedmiotu dofinansowania – Moduł II
Zaświadczenie – Moduł II
Oświadczenie Wnioskodawcy – Moduł II
Oświadczenie o wysokości dochodów
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych