UWAGA STUDENCI – DODATKOWY ZAŁĄCZNIK W MODULE II

Z uwagi na fakt, iż w systemie SOW w części dotyczącej korzystania ze środków PFRON można wyszczególnić dofinansowania kosztów kształcenia przyznane w ciągu ostatnich trzech lat co nie wskazuje na faktyczną liczbę dofinansowanych semestrów prosimy o dołączenie do wniosku oświadczenia sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 3.

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wnioskodawcy – Moduł II