V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację III etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

V edycja projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro” – 2014r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację III etapu V edycji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.

W 2014 roku wsparciem planuje się objąć 149 osób z Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w tym: 109 osób niepełnosprawnych, 40 osób znajdujących się w rodzinach zastępczych oraz opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające następujące  warunki:

• korzystają ze świadczeń pomocy społecznej,
• są w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
• są nieaktywne zawodowo.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Telefony kontaktowe: 22 733 72 54, 22 733 72 51

Druki do pobrania:

Deklaracja wstępna
Deklaracja wstępna (plik PDF)
Deklaracja wstępna dla osób niepełnosprawnych
Deklaracja wstępna dla osób niepełnosprawnych (plik PDF)