Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 18.12 – 19.12.2014r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Tłuszcza dla 48 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 18.12 – 19.12.2014r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Tłuszcza dla 48 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” z Tłuszcza.

Celem wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego była integracja osób niepełnosprawnych, a także zapoznanie ich z różnymi formami rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej oraz pokazanie, że wiedza i umiejętności, jakie nabyli dzięki udziałowi w projekcie mogą być przez nich wykorzystane z sukcesem w ramach prowadzenia własnej aktywności zawodowej.

Program wizyty obejmował szereg atrakcji wśród których były m.in. wizyty w Spółdzielni Socjalnej „Z Myślą o Tobie” w Warszawie, założonej przez Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”. Podczas spotkania uczestnicy mieli przyjemność uczestniczyć w aktywizujących warsztatach „tutkowych”. Uczestnicy zapoznali się z zasadami działania Klubu Integracji Społecznej, Punktu Pomocy Dziecku i Rodzinie, odwiedzili Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Tłuszczu, a także odbyli warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym „Po Kądzieli” – „Jak to ze lnem bywało”. Była to okazja do zapoznania się z zasadami uprawy i obróbki lnu, w której wszyscy uczestniczyli z zapartym tchem.

Podczas zorganizowanego wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego nie było czasu na nudę – nie pozwalały na to wyprawy do Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej oraz do miejsca upamiętniającego Panią Annę Walentynowicz – Pomnika Wolności i Solidarności.

Interesujący program, przyjazna kadra, ciekawe miejsca do zwiedzania – to wszystko sprawiło, że uczestnicy wrócili pełni wiary we własne możliwości i usatysfakcjonowani zdobyciem nowej wiedzy.