Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 30.09 – 04.10.2013r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Biuro Turystyczno-Handlowe „Atlas”.

Wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne dla osób niepełnosprawnych

W dniach 30.09 – 04.10.2013r. zostało zorganizowane wyjazdowe spotkanie integracyjno – edukacyjne do Trójmiasta dla 30 osób niepełnosprawnych w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą było Biuro Turystyczno-Handlowe „Atlas”.

Celem wyjazdowego spotkania integracyjno – edukacyjnego była integracja osób niepełnosprawnych, a także zapoznanie ich z różnymi formami rehabilitacji oraz aktywizacji zawodowej oraz pokazanie, że wiedza i umiejętności, jakie nabyli dzięki udziałowi w projekcie mogą być przez nich wykorzystane z sukcesem w ramach prowadzenia własnej aktywności zawodowej.

Głównym punktem programu były wizyty m.in. w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, gdzie uczestnicy poznali inne od znanych sobie formy terapii i sposoby aktywizowania osób niepełnosprawnych. Ponadto odwiedzili Gdańską Spółdzielnię Socjalną, która skupia osoby niepełnosprawne oraz wykluczone społecznie organizując im miejsca pracy w sektorze usług np. remonty, sprzątanie, drobny catering. Ostatnim miejscem, do którego udali się uczestnicy był Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, gdzie zapoznali się z prawnymi aspektami działalności placówki i mieli okazję na własne oczy przekonać się, jak osoby niepełnosprawne produkują wyroby papiernicze, dziewiarskie i stolarskie.

Uczestnicy z dużym entuzjazmem i przejęciem opowiadali o pobycie, który obfitował nie tylko w ciekawe informacje dotyczące aktywizacji zawodowej, ale także w interesujący program integracji społecznej m.in. wieczorki taneczne, wycieczki np. zwiedzanie Szymbarka ze słynnym domem stojącym na dachu, spacer po molo w Sopocie, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim, wizyta na Westerplatte, zwiedzanie Zamku w Malborku.

Interesujący program, przyjazna kadra, aktywnie i owocnie spędzony czas – wszystko to sprawiło, że uczestnicy wrócili zmęczeni, lecz usatysfakcjonowani i z wiarą we własne możliwości.