Wyjazdowe warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Darłowie

W dniach 28.06 – 09.07.2013r. w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I”, w miejscowości Darłowo zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, a także poruszających się na wózkach inwalidzkich i 15 opiekunów, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą była firma „All-Tourist”.

Wyjazdowe warsztaty dla osób niepełnosprawnych w Darłowie

W dniach 28.06 – 09.07.2013r. w Ośrodku Wczasowo – Rehabilitacyjnym „Piramida I”, w miejscowości Darłowo zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją narządu ruchu, a także poruszających się na wózkach inwalidzkich i 15 opiekunów, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII, Poddziałanie 7.1.2 PO KL. Wykonawcą była firma „All-Tourist”.

Program wyjazdowych warsztatów miał na celu m.in. podniesienie kwalifikacji zawodowych poszerzających możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, integrację ze środowiskiem, wzrost wiary we własne możliwości oraz poprawę stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. Uczestnicy z dużym entuzjazmem i sentymentem opowiadają o pobycie, który poza profesjonalną realizacją kursu komputerowego, warsztatów niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością oraz zabiegów rehabilitacyjnych zgodnie indywidualnym zaleceniem lekarza, obfitował także w ciekawy program integracji społecznej m.in. wycieczki np. zwiedzanie Darłowa, rejs statkiem po Morzu Bałtyckim o zachodzie słońca, wyjścia do aquaparku, wieczorki taneczne, nordic walking.

Otwartość i serdeczność pracowników Ośrodka „Piramida I”, kadry prowadzącej zajęcia i zabiegi, obfite i smaczne posiłki, bliskość Morza Bałtyckiego – wszystko to sprawiło, że uczestnicy powrócili wzmocnieni psychicznie i fizycznie, z nowymi umiejętnościami, z wiarą we własne sprawstwo i już dziś deklarują swój udział w podobnym przedsięwzięciu w przyszłym roku.