Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, miały miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem” zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą wyjazdu była firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

W dniach 04-13 sierpnia 2014r. w Ośrodku Wypoczynkowym Dresso w Sulejowie, miały miejsce wyjazdowe warsztaty dla 24 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem” zostały zorganizowane w ramach projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą wyjazdu była firma EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz.

Celem wyjazdowych warsztatów było zwiększenie wiedzy i umiejętności młodzieży w zakresie kompetencji psychospołecznych (m.in. trening asertywności, poznanie swoich słabych i mocnych stron), a także doradztwa zawodowego.

Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o elementy pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy wyjazdu bardzo chętnie angażowali się we wszystkie zajęciach, podejmując wyzwania, jakie przygotowali dla nich opiekunowie. Młodzież uczestnicząca w warsztatach aktywnie spędzała swój czas wolny, zgodnie z hasłem „Sport to zdrowie”. Odbywały się liczne gry i zabawy zespołowe, które miały udowodnić, że współpraca popłaca, gdy cały zespół wspólnie angażuje się w rozwiązywanie zadań, co z kolei sprawiało wszystkim ogromną radość. Młodzież miała okazję zapoznać się z historią Opactwa Cystersów w Podklasztorzu, a dla chętnych wyzwań i przygody zorganizowany był zjazd torem saneczkowym.

Wyjazdowe warsztaty odbywające się w Sulejowie można uznać za udane pod względem merytorycznym, jak i organizacji czasu wolnego – każdy młody człowiek wyjechał bogatszy o nową wiedzę, umiejętności i z większą siecią wsparcia w postaci nowo zapoznanych koleżanek i kolegów. Teraz, po wyjeździe pozostają tylko wspomnienia i wspólne fotografie.