Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 02-11 lipca 2013r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze”, w miejscowości Soczewka k/Płocka zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, biorących udział w projekcie unijnym pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą była firma „Mikołaj Markiewicz Szkolenia”.

Wyjazdowe warsztaty „Kierunek – dorosłość z pomysłem”

W dniach 02-11 lipca 2013r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Mazowsze”, w miejscowości Soczewka k/Płocka zostały zorganizowane wyjazdowe warsztaty dla 20 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych, biorących udział w projekcie unijnym pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawcą była firma „Mikołaj Markiewicz Szkolenia”.

Program wyjazdowych warsztatów miał na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności psychospołecznych, poznanie swoich mocnych i słabych stron, zwiększenie motywacji do samodzielnego działania, wzrost świadomości zagrożeń związanych z uzależnieniami. Uczestnicy mieli zorganizowane liczne zajęcia m.in. gry i zabawy integracyjne, rejs statkiem po Wiśle, przejażdżka bryczką po okolicy, wieczór kalamburów, wieczór kabaretów, projekcje filmów dydaktycznych. Mieli także możliwość integracji z osobami niepełnosprawnymi podczas wspólnej zabawy tanecznej. Ponadto mogli sprawdzić swoje siły podczas pokonywania przeszkód w parku linowym. Ci, którzy podjęli wyzwanie, mimo chwil zwątpienia w trakcie przeprawy, docierali do mety z dużym poczuciem satysfakcji.

Tegoroczne wyjazdowe warsztaty można uznać za udane i owocne – każdy z uczestników mógł z nich wynieść dla siebie coś ważnego i wartościowego. A poza wspomnieniami pamiątką pozostaną wspólne fotografie.