Wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w lipcu 2012 roku po raz kolejny zorganizowało wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. W tym roku odbyły się w miejscowości Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim dla 25 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat.

Wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w lipcu 2012 roku po raz kolejny zorganizowało wyjazdowe warsztaty pt. „Dorosłość bezpieczna i aktywna”. W tym roku odbyły się w miejscowości Jachranka nad Zalewem Zegrzyńskim dla 25 wychowanków rodzin zastępczych w wieku 15-19 lat.

Celem wyjazdowych warsztatów było zapewnienie młodzieży wiedzy ułatwiającej planowanie i realizowanie kariery zawodowej oraz zachowanie zdrowia poprzez unikanie zachowań ryzykownych. Uczestnicy, dzieląc się wrażeniami, szczególnie podkreślali dobry kontakt z wychowawcami i ciekawy program zajęć. Po powrocie dało się zauważyć jak bardzo zżyli się ze sobą i jak trudno było im się rozstać. Zadowoleni deklarowali swój udział w podobnym przedsięwzięciu w przyszłym roku.

Zdjęcia

5-Jahranka 20122 5-Jahranka 20121 5-Jahranka 2012