WYNIKI NABORU

Wyniki naboru na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: “Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

WYNIKI NABORU

Wyniki naboru na stanowisko: asystenta koordynatora projektu pn.: “Lepsze jutro poprzez aktywność”.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 29.12.2016 r.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.

Druki do pobrania:

Wyniki naboru