Wyróżnienie od Marszałka Województwa Mazowieckiego

Z okazji 20 lat pomocy społecznej na Mazowszu i przypadającego 21 listopada – Dnia Pracownika socjalnego w dniach 17 – 18 listopada 2010r. odbyła się konferencja pt. “Rola pomocy społecznej w aktywnej integracji na Mazowszu – Program Operacyjny Kapitał Ludzki”. Konferencję organizowało Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Patronat honorowy objęli Wojewoda Mazowiecki i Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Na konferencji Marszałek Województwa Pan Adam Struzik wyróżnił projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim pt. “Aktywność szansą na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2008-2010.

dyplompcpr