ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy rozeznania rynku – PCPR.272.1.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na przeprowadzenia superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiacie Warszawskim Zachodnim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 15 maja 2019 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Zamknięcie postępowania.1