ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ UDZIELANIA ZMÓWIENIA

Dotyczy rozeznania rynku – PCPR.272.2.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na przeprowadzenie  mediacji dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 15 maja 2019 r.

Więcej informacji w załączniku poniżej:

Zamknięcie postępowania (2)