OGŁOSZENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku dotyczącego przeprowadzenia usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy rozeznania rynku – PCPR.272.11.2019 z dnia 30 października 2019 r. na zakup mebli na wyposażenie mieszkania przy ul. Piłsudskiego 6 m. 40 w Błoniu. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim – 7 listopada 2019 r. Więcej informacji w załączniku poniżej: Zamknięcie postępowania

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i podawania posiłku podczas konferencji organizowanej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie usługi polegającej na przygotowaniu, dostawie i podaniu posiłku podczas spotkania integracyjnego organizowanego dla uczestników działania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie mediacji dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie superwizji dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim,  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data umieszczenia […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie cyklu zajęć z psychologiem dla dzieci w dwóch placówkach wsparcia dziennego na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu przeciwdziałania przemocy, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie podstawowego Original Play, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pod tytułem: Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Data umieszczenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment

ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA BEZ UDZIELANIA ZMÓWIENIA

Dotyczy rozeznania rynku – PCPR.272.3.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. na przeprowadzenie konsultacji psychiatrycznych dla dzieci z rodzin zastępczych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, w obszarze: doświadczania przez dziecko stresu pourazowego, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych, przemocy skutkującej zaburzeniami psychicznymi. Dla dzieci między innymi z zaburzeniami rozwoju typu: Zespół Aspergera, FAS, ADHD, autyzm, niepełnosprawność intelektualna, w ramach […]

Posted in Ogłoszenia | Leave a comment