Zapraszamy do udziału w KONKURSIE LITERACKO-PLASTYCZNYM

„Stabilna rodzina – bezpieczne dziecko”

adresowanym

do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek wsparcia dziennego

z terenu powiatu warszawskiego zachodniego.

UWAGA!!! Termin składania prac do 15 września 2019 r.

 Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym Regulaminie konkursu

REGULAMIN KONKURSU

sztaluga