Zaproszenie do udziału w projekcie ” Aktywni Społecznie”

Krajowe Stowarzyszenie “Przyłącz Się Do Nas” zaprasza do udziału w projekcie pt. “Aktywni społecznie  – aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. “Kalkulator Kosztów Zaniechania”, “Działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia “Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach przy ulicy Północnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 października 2013 roku.

Zaproszenie do udziału w projekcie ” Aktywni Społecznie”

Krajowe Stowarzyszenie “Przyłącz Się Do Nas” zaprasza do udziału w projekcie pt. “Aktywni społecznie  – aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich rodzin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. “Kalkulator Kosztów Zaniechania”, “Działanie na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu”.

Uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Krajowego Stowarzyszenia “Przyłącz Się Do Nas” w Bramkach przy ulicy Północnej 18 lub poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 22 725-60-66 do dnia 7 października 2013 roku.

 

 

Druki do pobrania:

Zaproszenie