Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane pomocą dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.
sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:
• dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
• dla rodzin istniejących – szkolenie uzupełniające,
• dla rodzin zawodowych – szkolenie podnoszące kwalifikacje.
Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezpłatny dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kształci umiejętności w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną.
Planowane terminy szkoleń: wrzesień – grudzień 2012.
Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmowę wstępną z koordynatorem ds. szkoleń Ewą Bargieł; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.

Zaproszenie do współpracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane pomocą dzieciom i ich rodzinom w sytuacji kryzysowej.
sierpniu 2012 roku rozpoczynamy nabór na szkolenia:
• dla kandydatów na opiekunów zastępczych,
• dla rodzin istniejących – szkolenie uzupełniające,
• dla rodzin zawodowych – szkolenie podnoszące kwalifikacje.
Kurs PRIDE jest programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezpłatny dla mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego, daje uprawnienia oraz kształci umiejętności w obszarze opieki nad dzieckiem i rodziną.
Planowane terminy szkoleń: wrzesień – grudzień 2012.
Osoby zainteresowane zapraszamy na rozmowę wstępną z koordynatorem ds. szkoleń Ewą Bargieł; kontakt tel. 22 733 72 57; 600 995 194.