ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2013 roku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim w Ożarowie Mazowieckim w 2013 roku.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pmocy Rodzinie: 28.12.2012r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty