ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, beneficjentów projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2013

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 25.05.2013r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty