ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego  pt.:  „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój   i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 03.11.2011r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie pięciodniowego wyjazdowego spotkania edukacyjno – krajoznawczego  pt.:  „Poznajemy ciekawe zakątki Polski” dla osób niepełnosprawnych ich opiekunów, beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro” realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój   i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania ZO/03/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 03.11.2011r