ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/05/2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie kursów zawodowych dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu systemowego pt.: “Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr postępowania PN/05/2013

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 4.07.2013r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty