ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie „Savoir–vivre w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na przeprowadzenie grupowych warsztatów w zakresie „Savoir–vivre w życiu codziennym” dla osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 7.1.2 “Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 20.09.2013r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty