ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie prowadzenia porad i konsultacji prawnych na rzecz mieszkańców Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 23.12.2013r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty