ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej przygotowania, dostawy i podania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2014.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej przygotowania, dostawy i podania posiłków w ramach spotkań integracyjnych i spotkań podsumowujących realizację projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/02/2014

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 14.05.2014r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty