ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie grupowych konsultacji z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, w ramach realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 01.07.2014r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty