ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt. „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/04/2014.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów pt. „Kierunek – dorosłość z pomysłem” oraz grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego i grupowych warsztatów z psychologiem dla wychowanków rodzin zastępczych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, numer postępowania PN/04/2014

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 21.07.2014r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty