ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, Beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na usługę w zakresie wyboru wykonawcy na przeprowadzenie indywidualnych oraz grupowych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego dla wychowanków rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, Beneficjentów projektu pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 22.07.2014r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty