ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer postępowania PN/05/2014.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdowych warsztatów z elementami programu niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością, kursem obsługi komputera, kursem wizażu, kursem przedsiębiorczości i zabiegami rehabilitacyjnymi dla osób niepełnosprawnych, Beneficjentów projektu systemowego pt. „Aktywność szansą na lepsze jutro”, Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Numer postępowania PN/05/2014.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 08.08.2014r.

Druki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty