ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na prowadzenie obsługi prawnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim nr postępowania PCPR.ZO/01/2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 05.01.2012r.