ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na wykonanie strony internetowej i przeniesienie zawartości strony www.pcpr.pwz.pl

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 10.05.2017 r.

 

Druki do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE