ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę oraz montaż mebli w pomieszczeniach biurowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: 07.09.2016 r.

Druki do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty