ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę w zakresie przygotowania i dostawy poczęstunku oraz obsługi kelnerskiej na spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:  07.11.2017r.

Zawiadomienie o wyborze oferty